url +45 33 14 35 36

Bestyrelse

 

Bestyrelsesmedlemmer

William O. Berntsens Fond

I henhold til Fondens vedtægter §5 skal Fonden ledes af en bestyrelse af tre medlemmer. Et medlem skal være en praktisk landmand, som har erfaring i driften af et større land- og skovbrug. Et medlem skal være cand.jur. med kendskab til landbrugets forhold, og det medlem udpegs blandt professorer eller indstitutledere med særlig kundskaber indenfor land- og skovbrug.

Navn og stilling Alder Indtræden Genvalg har fundet sted Udløb af aktuel valgperiode Særlige kompetancer Uafhængighed ( iht. anbefalinger for god fondsledelse) Uafhænighed (iht. lov om erhvervsdrivende fonde) Øvrige ledelseserhverv

Klavs Krieger von Lowzow

hofjægermester, advokat, godsejer

(bestyrelsesformand)

Født 1958 27 oktober 1997 ja 2019 Juar, herunder indsigt i fondsforhold og erhvervslovgivning, erfa-ring med praktisk land og skovbrug nej ( mere end 12 år i bestyrelsen) ja ikke relevant

Carl Boisen Thøgersen

Hofjægermester, godsejer

(bestyrelsesmedlem)

Født 1960 27. oktober 1997 ja 2019 Praktisk landmand med erfaring i driften af et større land og skovbrug nej (mere end 12 år i bestyrelsen) ja ikke relevant

Olav Krokgilgja Stølen

Professor (tidl, ved Den Kongelige Veterianære- og Landbohøjskole

(bestyrelsesmedlem)

Født 1931 27. okober 1997 ja 2019 Udpeget blandt professorer eller institutledere med særlige kundskaber indefor land og eller skovbrug.

nej

(mere end 12 år i bestyrelsen)

ja ikke relevant