url +45 33 14 35 36

Fondens støttemål

Fondens formål er, efter fradrag af registringsomkostninger, administrations- og eventuelle andre omkostninger samt efter sædvanlige hensættelser og konsolidering, at stille overskud af Fondens formue til rådighed for dansk land- og skovbrug.

Herunder til forskning og/eller fremme af naturpleje og naturgenopretning indenfor eller i forbindelse med land- og skovbrug samt at støtte renovering og bevarelse af fredede bygninger på danske gårde.

Dersom forskning finansieret af Fonden kræver tilstædeværelse på en af Fondens ejendomme, kan bestyrelsen beslutte af stille bolig og eventuel arbejdsrum til rådighed.

Fonden træffer årligt beslutning om hvilke af ovennævnte formål, der kan støttes.

GrdspladsRosenfeldt