url +45 33 14 35 36

Om os

William O. Berntsens Fond (oprindeligt Engestofte og Søholt Fonden) er etableret den 27. oktober 1997 i henhold til testamente af godsejer William O. Berntsen.

William O. Berntsen arvede Engestofte gods efter sin far og i 1996 købte han nabogodset Søholt, således at det samlede areal blev på over 1800 ha., hvoraf ca. 900 ha. var skov.

Fonden overtog efter godsejer William O. Berntsens død godserne hvorefter Jordbrugskommissionen pålagde fonden at afhænde godserne.

Den væsentligste del af fondens egenkapital stammer fra salget af godserne.

Fondens formue er blandt andet placeret i erhvervsmæssige faste ejendomme.

Fondens bestyrelse består af:

Hofjægermester, godsejer, advokat Klavs von Lowzow, hofjægermester, godsejer Carl Boisen Thøgersen samt professor Olav Krokgilja Stølen. R.