url +45 33 14 35 36

Ansøgning

ansgningStøtte til fredede bygninger på danske gårde
Bestyrelsen for William O. Berntsens Fond har i 2014 uddelt for omkring 1,5 million til restaurering og vedligehold af flere fredede bygninger over hele Danmark. Vi forventer at det bliver muligt at ansøge om støtte for 2015 i september / oktober 2014. Meddelelse herom vil fremgå af "BYFO nyt"

Ansøgningsskema skal udfyldes og medsendes.

 

Når ansøgning er mulig skal den indsendes til:
William O. Berntsens Fond
c/o Advokat K. von Lowzow. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen
Amaliegade 10
1256 København K

 


Uopfordrede ansøgninger
Uopfordrede ansøgninger kan ikke forventes behandelt. Ansøgningsmateriale vel blive returneret og må så genfremsendes i forbindelse med annoncerede uddelinger, der blandt andet offentliggøres på denne hjemmeside.

  •  
  •